ขนาดตัวอักษร |    
ด้านรหัสมาตรฐานกลาง - ข้อมูลประเภทที่อยู่
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
facebook   twiter

ข้อมูลประเภทที่อยู่

สาขา : ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) - ผู้รวบรวมข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ลิขสิทธิ์ : Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY-4.0) อ้างอิงแหล่งที่มา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Data source cannot be displayed.
ด้านรหัสมาตรฐานกลาง - ข้อมูลประเภทที่อยู่
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 9450f303-d91e-4ee3-b2df-5241873ffc57
วันที่สร้างชุดข้อมูล 12 ตุลาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายไตรมาส
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15 ตุลาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License