มูลค่าการตลาดในประเทศ ปี 2565 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
มูลค่าการตลาดในประเทศ ปี 2565
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
facebook   twiter

มูลค่าการตลาดในประเทศ เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( เฉพาะ HS CODE (Harmonized System Code) ที่ขึ้นต้นด้วย 84 และ 85 )

Data source cannot be displayed.
มูลค่าการตลาดในประเทศ ปี 2565
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 92ec6292-7277-4cce-b10e-a5600d4a2517
คำสำคัญ มูลค่าการตลาดในประเทศ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า เศรษฐกิจ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 29 พฤศจิกายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 14 มีนาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผนกบริหารจัดการข้อมูลอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Tel 02-280-7272 ต่อ 8241-5
อีเมลผู้ติดต่อ eiu@thaieei.com
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Database
 • CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้
 • ไทย
 • อังกฤษ
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  มูลค่าการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( เฉพาะ HS CODE (Harmonized System Code) ที่ขึ้นต้นด้วย 84 และ 85 )
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 เมษายน 2567  
  csv
  มูลค่าการผลิตในประเทศ เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( เฉพาะ HS CODE (Harmonized System Code) ที่ขึ้นต้นด้วย 84 และ 85 )
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 เมษายน 2567  
  csv
  ปริมาณการผลิตในประเทศ เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 เมษายน 2567  
  csv