ขนาดตัวอักษร |    
สถิติปริมาณข้อมูลเอกสารสิทธิ ทั่วประเทศ 5ปี ย้อนหลัง
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมที่ดิน

สถิติปริมาณข้อมูลเอกสารสิทธิ ทั่วประเทศ 5ปี ย้อนหลัง

Data source cannot be displayed.
สถิติปริมาณข้อมูลเอกสารสิทธิ ทั่วประเทศ 5ปี ย้อนหลัง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 8edfae34-85ce-41e1-9a53-92d05716440b
วันที่สร้างชุดข้อมูล 26 เมษายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
ป้ายกำกับ เศรษฐกิจ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน
อีเมลผู้ติดต่อ opendata.dol@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 พฤษภาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถิติการจดทะเบียนรถใหม่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 พฤษภาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรและการจดทะเบียนอาคารชุด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 เมษายน 2564  
url
จำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ จำแนกตามประเภทใบอนุญาต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มีนาคม 2564  
xlsx html