ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการผลิต/การใช้/การนำเข้าสุทธิของพลังงานขั้นต้น
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
facebook   twiter

การผลิต/การใช้/การนำเข้าสุทธิของพลังงานขั้นต้น การผลิต/การใช้/การนำเข้าสุทธิของพลังงานขั้นสุดท้าย และปริมาณสำรองปิโตรเลียม Production, Consumption, Import (Net) of Primary Energy, Final Energy and Energy Reserve

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการผลิต/การใช้/การนำเข้าสุทธิของพลังงานขั้นต้น
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 703d2141-fac4-415f-a040-f5f7cd0019d6
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 13 กรกฎาคม 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 13 กรกฎาคม 2563
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง