รายงานด้านความปลอดภัย - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายงานด้านความปลอดภัย
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

รายงานด้านความปลอดภัย

Data source cannot be displayed.
รายงานด้านความปลอดภัย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 9d5a2dae-e0d2-42eb-a96f-db82372787d3
คำสำคัญ ความปลอดภัย สถิติ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 7 กันยายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สถิติ กทม
อีเมลผู้ติดต่อ Bmagis@gmail.com
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สจส กทม
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  สถิติคดีปกครองของศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ศาลปกครอง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กันยายน 2566  
  csv
  การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
  csv
  รายชื่อสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
  csv