ขนาดตัวอักษร |    
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
facebook   twiter

สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563

Data source cannot be displayed.
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 490baa1d-1057-4a9c-ae25-3f059aec08eb
วันที่สร้างชุดข้อมูล 11 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Nakhonphanom
กลุ่มชุดข้อมูล การเมืองและการปกครอง
ป้ายกำกับ ด้านสังคม สังคมและสวัสดิการ เครือข่ายภาคประชาสังคม
ชื่อผู้ติดต่อ นายชัยรัตน์ เหี้ยทา
อีเมลผู้ติดต่อ nakhonphanom@m-society.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อ สถานที่ตั้ง องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 มิถุนายน 2564  
xls xlsx
เอกสารรายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดหนองคาย ปี 2562 ฉบับนี้ เป็นการนําเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2561)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 ธันวาคม 2563  
pdf
รายงานด้านสังคม  ปี 2554 - 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2563  
xls xlsx