ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลสภาองค์กรชุมชนตำบล
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลทำเนียบสภาองค์กรชุมชนตำบล

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสภาองค์กรชุมชนตำบล
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f7924f82-7a37-416f-99c3-63ded72ee70f
วันที่สร้าง 14 กรกฎาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
ป้ายกำกับ รัฐบาล สภาองค์กรชุมชน โครงการภาครัฐ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ codiict@codi.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายเดือน
Height Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 กรกฎาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐ ปี 2562 รายจังหวัด
19 มิถุนายน 2563  
csv xlsx
รายได้สุทธิของรัฐบาลต่อ GDP
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
รายจ่ายจำแนกตามลักษณะงานของรัฐบาล (Outlays by Functions of Government)
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf