ขนาดตัวอักษร |    
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
facebook   twiter

หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ

Data source cannot be displayed.
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล dcf7a28e-251c-488f-bdc1-2e55505b835a
วันที่สร้างชุดข้อมูล 16 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัดสมุทรปราการ
ป้ายกำกับ ทำเนียบ สมุทรปราการ หน่วยงานในจังหวัด
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
อีเมลผู้ติดต่อ samutprakan@moi.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย -ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัดสมุทรปราการ -ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสมุทรปราการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
pdf
ชุดข้อมูลรายชื่อส่วนราชการ รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ ของส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2564  
pdf
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xlsx