ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
facebook   twiter

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 8db809c5-6a0b-4958-a80b-66f857bf0624
วันที่สร้างชุดข้อมูล 27 เมษายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Roi-Et, Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
ป้ายกำกับ เกษตรกรรม เศรษฐกิจ
ชื่อผู้ติดต่อ ปิยณัฐ เศษจันทร์
อีเมลผู้ติดต่อ piyanat.setjant@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ที่สนใจรับทราบ
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการออกใบอนุญาตตามคู่มือบริการประชาชน สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 ตุลาคม 2564  
xlsx
แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวนใหม่ รอบปี พ.ศ.2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ตุลาคม 2564  
pdf
ดัชนีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 1.ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 2.ดัชนีการส่งสินค้า 3.ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 4.ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 5.ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ตุลาคม 2564