รายได้ ( Revenue ) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายได้ ( Revenue )
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
facebook   twiter

รายได้ ( Revenue )

Data source cannot be displayed.
รายได้ ( Revenue )
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 8e88049d-4d5c-42dc-8f12-d7df9827c6a0
กลุ่มชุดข้อมูล งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
คำสำคัญ revenue รายได้
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 7 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ไพลิน,อธิก
อีเมลผู้ติดต่อ kiatisak.vongprasert@dga.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสถิติจำนวนแรงงานนอกระบบ จำแนกตามพื้นที่การสำรวจ และพื้นที่ภูมิลำเนาเดิมของแรงงาน ปี พ.ศ. 2562 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
รายได้ของครัวเรือน หมายถึง “เงินหรือสิ่งของ” ที่ครัวเรือนได้รับ มาจากการทำงานหรือผลิตเอง หรือจากทรัพย์สินหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
.xls
ผู้เยี่ยมเยือน หมายถึง ผู้ที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว และอื่น ๆ เช่น การเยี่ยมเพื่อน/ญาติ ทั้งที่พักค้างคืน และไม่พักค้างคืน โดยเป็นการพักค้างในสถานพักแรม บ้านญาติ/บ้านเพื่อน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv