รายชื่อโครงการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายชื่อโครงการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

รายชื่อโครงการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย

Data source cannot be displayed.
รายชื่อโครงการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 494b76b4-cba9-4b59-96d7-c0795db384e0
กลุ่มชุดข้อมูล การเกษตร
คำสำคัญ การวิจัย ทุน บุคลากรวิจัย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 2 มีนาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 2 มีนาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย
อีเมลผู้ติดต่อ hrd_arda@arda.or.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สวก.
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กรอบงานวิจัย สวก.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
api csv
โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
csv
รายละเอียดคุณลักษณะขอต้นแบบงานวิจัยและพัฒนาของ สทป. ที่เป็นข้อมูลพื้นฐานหรือคุณลักษณะการใช้งานและขีดความสามารถต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx