ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ในจังหวัดลำพูน ปี 2558 ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลปศุสัตว์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการวางแผนโครงการต่างๆ ของกรมปศุสัตว์รวมถึงผู้ที่ต้องการนำข้อมูลไปประกอบในการค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ ทั้งหมด 9 ชนิด ได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด แพะ แกะ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 2e036e67-36f3-4107-92c2-d728080b5c64
วันที่สร้างชุดข้อมูล 9 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
ป้ายกำกับ จำนวนปศุสัตว์
ชื่อผู้ติดต่อ วัชระ ต๊ะเตจา
อีเมลผู้ติดต่อ pvlo_lpn@dld.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License