ขนาดตัวอักษร |    
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้กับ อบต. และ อบจ. ในพื้นที่ผลิต
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลการจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะแหล่งบนบกที่เผยแพร่บน website www.dmf.go.th

Data source cannot be displayed.
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้กับ อบต. และ อบจ. ในพื้นที่ผลิต
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 67d7ab62-7fe2-43e6-a681-705b3b438747
คำสำคัญ Royaty Report จัดสรรค่าภาคหลวง รายงานค่าภาคหลวง องค์กรปกครองท้องถิ่น อบจ อบต
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาววิภาวัณย์ ว่องวีรชัยเดชา
อีเมลผู้ติดต่อ data@dmf.go.th
วัตถุประสงค์ แผนปฏิรูปประเทศ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 3
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ เทศบาล/อบต.
แหล่งที่มา https://ereceipt.dmf. go.th/admin/login
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไข เป็นข้อมูลที่เปิดเผยแพร่ทาง website ของกรม
ภาษาที่ใช้ ไทย
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
    ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
    ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลการจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะแหล่งบนบกที่เผยแพร่บน website www.dmf.go.th
    วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
    xlsx