ข่าวประชาสัมพันธ์ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข่าวประชาสัมพันธ์
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ข่าวประชาสัมพันธ์

Data source cannot be displayed.
ข่าวประชาสัมพันธ์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล dd8de844-92b3-472c-9f64-afd400e4b734
คำสำคัญ ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 13 พฤษภาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 13 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักผู้อำนวยการและสื่อสารองค์กร
อีเมลผู้ติดต่อ odc_arda@arda.or.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา เว็บไซต์ ARDA โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.arda.or.th/news
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2014-10-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-09-30
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลงบลงทุนที่สำคัญที่ใช้ในการติดตามและเผยแพร่ในรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ของ สคร.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 มิถุนายน 2567  
api
รายงานสถานการณ์คุณธรรม เป็นการประมวลสถานการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในรอบปี รวมทั้งเสนอผลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย โดยใช้เครื่องมือดัชนีชี้วัดคุณธรรม 5 มิติ ได้แก่ พอเพียง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
url pdf