ขนาดตัวอักษร |    
ที่ตั้งของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
facebook   twiter

ที่ตั้งของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สถานที่ตั้ง (ละติจูด,ลองจิจูด) ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d41ab000-c49c-4e14-963c-cc062e314076
วันที่สร้างชุดข้อมูล 23 มีนาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล การเมืองและการปกครอง
ป้ายกำกับ ท้องถิ่นจังหวัด สถานที่ตั้ง
ชื่อผู้ติดต่อ นายนุกูล บุญทวี
อีเมลผู้ติดต่อ nugoonbo@dla.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ตลอดเวลา
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 มีนาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License