ชื่อจังหวัด - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ชื่อจังหวัด
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

จังหวัด

ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d97d4d87-7d5d-46a6-b7e7-f9be24b5bbbe
กลุ่มชุดข้อมูล เมืองและภูมิภาค
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 14 กุมภาพันธ์ 2563
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง