ขนาดตัวอักษร |    
พื้นที่โครงการชลประทาน
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมชลประทาน

ข้อมูลพื้นที่โครงการชลประทาน (project area) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) หมายถึง พื้นที่โครงการชลประทานทั้งหมด ได้แก่ พื้นที่ที่สามารถส่งน้ำได้ พื้นที่ที่ไม่สามารถส่งน้ำได้ พื้นที่ในส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่ของคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำและคูส่งน้ำด้วย ข้อมูลพื้นที่โครงการนี้เป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2556 จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

Data source cannot be displayed.
พื้นที่โครงการชลประทาน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 941394f1-5f7f-4849-8101-aa02d98d0c16
วันที่สร้างชุดข้อมูล 5 พฤศจิกายน 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ภายในพื้นที่สำนักงานชลประทานทั้งประเทศ
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
ป้ายกำกับ พื้นที่โครงการชลประทาน
ชื่อผู้ติดต่อ ณัฐวงษ์ พรอโนทัย
อีเมลผู้ติดต่อ rid.it.gis@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 ธันวาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License