ขนาดตัวอักษร |    
แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดนครนายก
facebook   twiter

แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน)

Data source cannot be displayed.
แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d45835ec-f854-40d1-a41d-0891c8eb57d2
วันที่สร้างชุดข้อมูล 22 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ นครนายก
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
ป้ายกำกับ นครนายก แผนพัฒนาจังหวัด
ชื่อผู้ติดต่อ ส่งศิริ อินสุข
อีเมลผู้ติดต่อ yuttasatnayok@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล ปี 2561-2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
pdf
จังหวัดนครราชสีมา ได้ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
pdf
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 5 ปี พ.ศ 2561-2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
pdf