ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลชุมชนคุณธรรม ปี 2562
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ฐานข้อมูลชุมชนคุณธรรมฯ 76 จังหวัดทั่วประเทศ รายชื่อผู้ประสาน ผู้นำชุมชน เบอร์โทร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลชุมชนคุณธรรม ปี 2562
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 1a0c3911-253f-420d-8278-ac637083f58c
วันที่สร้างชุดข้อมูล 26 มิถุนายน 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ thailand
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ชื่อผู้ติดต่อ นายธเนศ คำไว
อีเมลผู้ติดต่อ thanet.kha@m-culture.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 มิถุนายน 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License