ขนาดตัวอักษร |    
การลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) ทางอากาศ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการกงสุล
facebook   twiter

ข้อมูลการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) Thailand's Certificate of Entry : COE เริ่มใช้งานตั้งแต่ 1 พฤษจิกายน 2563 สิ้นสุดโครงการ 31 ตุลาคม 2564

Data source cannot be displayed.
การลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) ทางอากาศ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 35f9c9d8-0aea-426e-bbd4-5ca79d1e31ae
คำสำคัญ COE COVID Thailand's Certificate of Entry เข้าประเทศ เดินทางเข้าประเทศไทย โควิด
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 1 กรกฎาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 17 ธันวาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์บริหารข้อมูลการกงสุลและสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม
อีเมลผู้ติดต่อ th.pumkokruk@mfa.mail.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ โลก
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv xlsx
รายงานสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยตัวชี้วัดคุณธรรมของคนไทยวัยทำงาน ช่วงอายุ 25-40 ปี ใน 5 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
url
คุณธรรมที่คนไทยมีในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
url