กรอบแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรอบแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
facebook   twiter

สรุปกรอบแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Data source cannot be displayed.
กรอบแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e9a27fe1-3741-436d-bab8-4df7143f64a2
กลุ่มชุดข้อมูล การเมืองและการปกครอง
คำสำคัญ MOU ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 5 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองการต่างประเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ juthasit.r@mdes.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
pdf
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามอนุสัญญา พันธกรณี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ คือ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
pdf
บันทึกข้อตกลง หมายถึง การจัดทำหนังสือเพื่อแสดงความร่วมมือที่มีความเข้มแข็งและมีกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามข้อตกลงที่ทำไว้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
pdf