ข้อมูลเครือข่ายทางวัฒนธรรม (องค์กร) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลเครือข่ายทางวัฒนธรรม (องค์กร)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
facebook   twiter

ฐานข้อมูลเครือข่ายทางวัฒนธรรม (องค์กร) 76 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วยปีที่เข้าร่วม ชื่อองค์กร/ชุมชน หน่วยงาน ประเภทองค์กร/ชุมชน ประเภทเครือข่าย หมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย ความสามารถ จังหวัด สถานที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเครือข่ายทางวัฒนธรรม (องค์กร)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 3ee74270-625d-46a0-983a-71be11c1d89b
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
คำสำคัญ เครือข่ายทางวัฒนธรรม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 19 เมษายน 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ชัชวาลย์ สุขพรสวรรค์
อีเมลผู้ติดต่อ chatchawan.suk@m-culture.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง