ขนาดตัวอักษร |    
รูปแปลงที่ดิน จ.สมุทรสงคราม
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมที่ดิน

รูปแปลงที่ดิน จ.สมุทรสงคราม

Data source cannot be displayed.
รูปแปลงที่ดิน จ.สมุทรสงคราม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 37876eff-f7f7-40bd-aa99-e18269ade250
วันที่สร้างชุดข้อมูล 27 เมษายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ สมุทรสงคราม
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน
อีเมลผู้ติดต่อ opendata.dol@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 เมษายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License