ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2562-2564
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
facebook   twiter

กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ โดยรวมข้อมูลจากส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Data source cannot be displayed.
จำนวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2562-2564
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 378435b2-56a8-458b-8355-92b765d855e2
วันที่สร้างชุดข้อมูล 7 มิถุนายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ นครสวรรค์
กลุ่มชุดข้อมูล เมืองและภูมิภาค
ชื่อผู้ติดต่อ สุภัค วงศ์ไวทยากูร
อีเมลผู้ติดต่อ Nksw.plan@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล Open Government License - Thailand
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7 มิถุนายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License