ชื่ออำเภอในประเทศไทย (อักษรไทยและอักษรโรมัน) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ชื่ออำเภอในประเทศไทย (อักษรไทยและอักษรโรมัน)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
facebook   twiter

ชื่ออำเภอในประเทศไทยเขียนด้วยอักษรไทยและอักษรโรมัน

Data source cannot be displayed.
ชื่ออำเภอในประเทศไทย (อักษรไทยและอักษรโรมัน)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 50a6e535-2c75-4dbe-a358-d607219ae6bb
กลุ่มชุดข้อมูล การท่องเที่ยวและกีฬา
คำสำคัญ ชื่ออำเภอในประเทศไทย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 28 ตุลาคม 2558
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กมล หมื่นยุทธ (026126060)
อีเมลผู้ติดต่อ kamol.muenyut@royin.mail.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง