ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชุดข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ พ.ศ. 2495-ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 089a7f65-96f0-4836-8efc-29f37a3043f3
วันที่สร้าง 23 กรกฎาคม 2562
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
ป้ายกำกับ Development Project
ชื่อผู้ติดต่อ น.ส.วรกร พุ่มเรือง
อีเมลผู้ติดต่อ wanlaya.p@rdpb.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
E-government Development Index
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv