ขนาดตัวอักษร |    
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาล ปี 51-57_CutName_Songkran_Edit
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2551 - 2557 จำแนกตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ

Data source cannot be displayed.
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาล ปี 51-57_CutName_Songkran_Edit
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a6457f43-4517-479a-acd6-8b8f345392fc
วันที่สร้างชุดข้อมูล 12 พฤษภาคม 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สาธารณสุข
ชื่อผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่าย IN (026126060)
อีเมลผู้ติดต่อ in@ega.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License