ขนาดตัวอักษร |    
รายงานด้านการประมาณการ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร

รายงานด้านการประมาณการ  ปี 2550 - 2552

Data source cannot be displayed.
รายงานด้านการประมาณการ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 40a86dc7-f471-408f-9e7f-aaf2d0618617
วันที่สร้าง 25 พฤศจิกายน 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล การท่องเที่ยวและกีฬา
ป้ายกำกับ กรุงเทพมหานคร การประมาณการ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (026126060)
อีเมลผู้ติดต่อ bangkok.sed@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนเมษายน 2563
7 เมษายน 2563  
csv
ไม่มีการตรวจวัด 2. NA เครื่องมือขัดข้อง 3. ** สถานีอยู่ระหว่างเตรียมการปรับปรุง จึงไม่สามารถรายงานข้อมูลปี 2558 4. ครั้ง>std. จำนวนครั้งที่เกินมาตรฐาน/จำนวนครั้งที่ตรวจวัด...
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ค่ามาตรฐานฝุ่นรวมเฉลี่ย 1 ปี = 0.1 มก./ลบ.ม. 2. ค่ามาตรฐานฝุ่นขนาดเล็กเฉลี่ย = 50 มคก./ลบ.ม. 3. ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเฉลี่ย = 25 มคก./ลบ.ม. 4....
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv