ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนพระภิกษุ - สามเณร ประจำปี 2557 (แยกรายจังหวัด)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จำนวนพระภิกษุ - สามเณร ประจำปี 2557 (แยกรายจังหวัด)  แบ่งเป็น มหานิกาย ,  ธรรมยุต

Data source cannot be displayed.
จำนวนพระภิกษุ - สามเณร ประจำปี 2557 (แยกรายจังหวัด)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e415ba2b-fa4e-497c-93a1-b96915f23c40
วันที่สร้าง 31 สิงหาคม 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ป้ายกำกับ จำนวนพระ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (024414537, 02441 4538)
อีเมลผู้ติดต่อ bitc@onab.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 มกราคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License