ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสที่ 2-2562 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสที่ 2-2562
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
facebook   twiter

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสที่ 2-2562 Quarterly Gross Domestic Product (QGDP)

Data source cannot be displayed.
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสที่ 2-2562
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล bec6afa3-ddde-4931-93e9-63d8045e87bc
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
คำสำคัญ domestic quarterly ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 21 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 21 กุมภาพันธ์ 2563
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP) ของจังหวัดระยอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv xlsx
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามกรอบของการจัดทำข้อมูล GPP สาขาการศึกษาจำแนกตามจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามกรอบของการจัดทำข้อมูล GPP สาขาการศึกษาจำแนกตามหน่วยงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv