ขนาดตัวอักษร |    
ที่ตั้งโครงการชลประทาน
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมชลประทาน

ข้อมูลที่ตั้งโครงการชลประทาน (irrigation project) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) ซึ่งข้อมูลที่ตั้งโครงการชลประทานนี้เป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2556 จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งโครงการชลประทาน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 6e5035c7-01ad-4b78-bb2e-eff02f89827c
วันที่สร้างชุดข้อมูล 5 พฤศจิกายน 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ภายในพื้นที่สำนักงานชลประทานทั้งประเทศ
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
ป้ายกำกับ ที่ตั้งโครงการชลประทาน
ชื่อผู้ติดต่อ ณัฐวงษ์ พรอโนทัย
อีเมลผู้ติดต่อ rid.it.gis@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 ธันวาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License