ขนาดตัวอักษร |    
กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน จังหวัดนครสวรรค์
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
facebook   twiter
  1. กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการอ้างอิงในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์สายการบังคับบุญชา อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  2. กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติตัว และการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรมการปกปิดความลับและความสามารถในหน้าที่
Data source cannot be displayed.
กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน จังหวัดนครสวรรค์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 37cc0e9e-e7b7-4c56-84d8-1174d76353a0
กลุ่มชุดข้อมูล เมืองและภูมิภาค
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 7 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นางวัฒนา ผะอบทิพย์
อีเมลผู้ติดต่อ wattana7828@gmail.com
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล PDDL
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง