ขนาดตัวอักษร |    
กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน จังหวัดนครสวรรค์
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
facebook   twiter
  1. กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการอ้างอิงในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์สายการบังคับบุญชา อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  2. กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติตัว และการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรมการปกปิดความลับและความสามารถในหน้าที่
Data source cannot be displayed.
กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน จังหวัดนครสวรรค์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 37cc0e9e-e7b7-4c56-84d8-1174d76353a0
วันที่สร้างชุดข้อมูล 7 มิถุนายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ นครสวรรค์
กลุ่มชุดข้อมูล เมืองและภูมิภาค
ชื่อผู้ติดต่อ นางวัฒนา ผะอบทิพย์
อีเมลผู้ติดต่อ wattana7828@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล PDDL
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7 มิถุนายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License