ข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury surveillance : IS) - Open Government Data of Thailand

ข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury surveillance : IS)

องค์กร : กรมควบคุมโรค

ข้อมูล opendata ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ injury surveillance 1.ขอบเขตการเผยแพร่ 1.1 เฉพาะ RTI 1.2 ข้อมูล 4 ปี ย้อนหลัง เริ่มตั้งแต่ ปี 62 - ปัจจุบัน 1.3 และในปัจจุบันอัพเดต ทุก 3 เดือน 2.ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ข้อมูล 2.1 การในการวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นอุบัติเหตุทางถนน (RTI) ให้ตัดเคสที่รับส่งต่อ (refer) ออก 2.2 ผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับ ควรตัดอายุ ต่ำกว่า 5 ปี 2.3 การวิเคราะห์ประเด็นการใช้เข็มขัดนิรภัย จะมีเฉพาะรถ ดังนี้ รถเก๋ง รถปิคอัพ รถบรรทุกหนัก รถพ่วง, รถโดยสารสองแถว, รถโยสารบัส, รถแท็กซี่, รถตู้ รถพยาบาล รถพยาบาล รถกู้ชีพ (รถโรงพยาบาล) รถ Refer 2.4 หากวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นอุบัติเหตุทางถนน (RTI) กรณีไม่มีคู่กรณี ให้นับเฉพาะผู้ขับขี่ 2.5 มีตัวแปรใหม่เพิ่ม เช่น คาร์ชีท นักท่องเที่ยว กัญชา กระท่อม ไรเดอร์ จักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานขับรถอิสระ เป็นต้น

ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}

ดาวน์โหลด ไปสู่ทรัพยากร
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog ${cur_meta.last_modified}
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog ${cur_meta.created}
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล ${cur_meta.mimetype}
รหัสทรัพยากรข้อมูล ${cur_meta.id}
รายละเอียด ${cur_meta.ori.description}
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
วันที่เริ่มต้นสร้าง ${cur_meta.ori.resource_created_date}
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
ข้อมูลทั้งหมด ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 รายการ
 100 500 1,000 รายการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล e8e315ad-6c13-448c-9875-73ecc098a253
แท็ค
IS ISonline PHER+ injury surveillance การเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ผู้สูงอายุ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 21 ธันวาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 24 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ ศิริพร บุระทอน
อีเมลสำหรับติดต่อ siriporn.burathon@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2019-12-21
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-01-10
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง

มิติคุณภาพข้อมูล

มิติคุณภาพข้อมูล คะแนน
ความถูกต้องและสมบูรณ์ 80
ความสอดคร้องต้องกัน 94
ความเป็นปัจจุบัน 93.3
ความต้องการผู้ใช้ 19
ความพร้อมใช้งาน 75

ตัวอย่างการใช้ข้อมูล

ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

จำนวนโครงการที่เชื่อมโยงกับองค์กรส่วนท้องถิ่นตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รูปแบบ3

รายละเอียดจำนวนโครงการที่เชื่อมโยงกับองค์กรส่วนท้องถิ่น รูปแบบ3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ข้อมูลการเชื่อมโยงและประสานแผนชุมชนระดับตำบลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2567
.. CSV
จำนวนของแผนตำบล รูปแบบ1

ข้อมูลทะเบียนและข้อมูลพื้นฐานของแผนตำบล รูปแบบ1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2567
.. CSV