รายงาน รู้น้ำ รู้อากาศ รายสัปดาห์ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายงาน รู้น้ำ รู้อากาศ รายสัปดาห์
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศรายสัปดาห์ และการคาดการณ์ล่วงหน้าของประเทศไทย

Data source cannot be displayed.
รายงาน รู้น้ำ รู้อากาศ รายสัปดาห์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 966ae387-8ad2-4bfb-8597-f307c1b5cca8
คำสำคัญ สถานการณ์น้ำ สถานการณ์น้ำทะเล สถานการณ์พายุ สถานการณ์อุทกภัย สภาพอากาศ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 31 ตุลาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
รายงาน
ชื่อผู้ติดต่อ งานวิทยาการข้อมูลน้ำ
อีเมลผู้ติดต่อ hds@hii.or.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล สัปดาห์
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Non-Commercial (Any)
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2011-03-21
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-04-02
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลสภาพอากาศต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ทิศทางลม และปริมาณน้ำฝน ที่วัดได้ในแต่ละชั่วโมงจากสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ (AWS) ทั่วประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv,xml,json
อุณหภูมิรายชั่วโมง ที่ตรวจวัดจากระบบโทรมาตรของ สสน. หน่วยของการวัดคือ องศาเซลเซียส (ºC)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
url csv
ความกดอากาศรายชั่วโมง ตรวจวัดโดยระบบโทรมาตรของ สสน. หน่วยของการตรวจวัดคือ เฮ็กซะปาสคาล (hPa)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
url csv