ขนาดตัวอักษร |    
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
คะแนนความนิยม
องค์กร : เทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
facebook   twiter

แผนอัตรากำลังพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองหล่มสัก

Data source cannot be displayed.
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a6f8adc5-a934-4377-bfb8-9c8c3c4b81fb
วันที่สร้างชุดข้อมูล 11 พฤษภาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ thailand
ป้ายกำกับ ตำแหน่ง บุคคล
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวกฤตยา สตางค์จันทร์
อีเมลผู้ติดต่อ officer.officer09@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 พฤษภาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนครูแยกตามตำแหน่ง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2564  
xlsx
ลักษณะที่สำคัญของข้าราชการ จำแนกตามตำแหน่งประเภทของข้าราชการ รายภาค พ.ศ. 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
Web Services สำหรับเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (Open Data) แบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย 1. Service สำหรับค้นหาผู้รับทุน (องค์กร/บุคคล) 2. Service สำหรับค้นหาโครงการ 3....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563