ขนาดตัวอักษร |    
คู่มือสำหรับประชาชน
คะแนนความนิยม
องค์กร : องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
facebook   twiter

เป็นข้อมูลเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ในปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b6f49a6b-7c5c-4b96-bee1-f798a7437f46
วันที่สร้างชุดข้อมูล 29 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักปลัด
อีเมลผู้ติดต่อ athapon_abt@hotmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License