แบบฟอร์มคำขอดำเนินการทางทะเบียนรถยนต์ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
แบบฟอร์มคำขอดำเนินการทางทะเบียนรถยนต์
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี
facebook   twiter

แบบฟอร์มคำขอดำเนินการทางทะเบียนรถยนต์

Data source cannot be displayed.
แบบฟอร์มคำขอดำเนินการทางทะเบียนรถยนต์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 502647f6-08a0-4287-aa2b-53f9801d84d2
คำสำคัญ แบบฟอร์ม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 19 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี
อีเมลผู้ติดต่อ suphanburi@dlt.mail.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มใบคำขอรับบริการของผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
แบบใบรับรองผู้ฝึกอบรม ที่ออกตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf
แบบคำขอเพื่อขอรับใบแทนใบรับรองผู้ฝึกอบรม กรณีชำรุด หรือสูญหาย ตาม ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf