ข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์
คะแนนความนิยม
องค์กร : เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
facebook   twiter

สถิติทางทะเบียนราษฏร์ -จำนวนประชากรรวม -จำนวนประชากรชาย -จำนวนประชากรหญิง -จำนวนบ้าน -จำนวนคนตาย -จำนวนคนย้ายเข้า -จำนวนคนย้ายออก

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 276217cf-3a6c-4d77-89b9-eef94e7cfd6f
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
คำสำคัญ Official Statistics จำนวนประชากร ประชากร สถิติทางการ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 23 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 23 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนพิสัย
อีเมลผู้ติดต่อ 5430512@dla.go.th
วัตถุประสงค์
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา กรมการปกครอง กระทรวงมหากไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • XML
  • Text
  • HTML
  • RDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-06-23
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2023-06-23
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2023
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2023
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) เพศ
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสถิติเงินอุทยานแห่งชาติ รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf url
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ICT คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx