ข้่อมูลที่ตั้งศูนย์บริการคนพิการ 7 จังหวัดภาคตะวันออก - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้่อมูลที่ตั้งศูนย์บริการคนพิการ 7 จังหวัดภาคตะวันออก
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 ชลบุรี
facebook   twiter

ข้อมูล ศูนย์บริการคนพิการ 7 จังหวัด พร้อม ที่ตั้ง และเบอร์ติดต่อผู้ประสานวาน

Data source cannot be displayed.
ข้่อมูลที่ตั้งศูนย์บริการคนพิการ 7 จังหวัดภาคตะวันออก
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 090cc53e-40e6-4518-86a0-cfcc95be05a7
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
คำสำคัญ ศูนย์บริการคนพิการ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 22 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สิทธิชัย แสนทวีสุข
อีเมลผู้ติดต่อ tpso-2@m-society.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล รายละเอียดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล (Rights)
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนศูนย์บริการคนพิการ ทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xlsx csv