ขนาดตัวอักษร |    
การลงทะเบียนเราชนะ จังหวัดนครศรีธรรมราช
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช
facebook   twiter

การลงทะเบียนเราชนะ จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

Data source cannot be displayed.
การลงทะเบียนเราชนะ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 7b4aef20-85ef-4e92-954e-aed058cb2c2a
คำสำคัญ โครงการภาครัฐ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 10 กุมภาพันธ์ 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐ ปี 2562 รายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
xlsx csv
ข้อมูลทำเนียบสภาองค์กรชุมชนตำบล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐ ปี 2562 รายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xlsx