ขนาดตัวอักษร |    
http-thakhamlocal-go-th
คะแนนความนิยม
องค์กร : เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
facebook   twiter

เทศบาลตำบลท่าข้าม

Data source cannot be displayed.
http-thakhamlocal-go-th
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 06368883-053f-40ac-a656-a987b3b4dddd
วันที่สร้างชุดข้อมูล 9 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มชุดข้อมูล การเมืองและการปกครอง
ชื่อผู้ติดต่อ นายสมนึก ดีผาด
อีเมลผู้ติดต่อ somnuk5552009@hotmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License