ขนาดตัวอักษร |    
http://phichit.org/web
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
facebook   twiter

ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลการศึกษา

Data source cannot be displayed.
http://phichit.org/web
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล dbec9084-35d4-4b22-8de4-e404c917f73b
วันที่สร้างชุดข้อมูล 8 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Phichit Province Thailand
ป้ายกำกับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้ติดต่อ มาลี กรงทอง
อีเมลผู้ติดต่อ krongtong2512@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล http://phichit.org/web/
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น เพศ และประเภทความพิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
pdf
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตปีการศึกษา 2563 จำแนกตาม ชื่อโรงเรียน และ เพศโดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่โรงเรียนสาธิตจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มิถุนายน 2564  
csv api
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 จัดเก็บเ 10 กรกฎาคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2564  
xlsx