ขนาดตัวอักษร |    
รายงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ: จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
facebook   twiter

จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับอนุญาต ตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ในประเทศไทย

Data source cannot be displayed.
รายงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ: จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 93e421f9-bc52-4137-a2e9-3961b47e1ae8
คำสำคัญ จำนวน ร้านนวด ร้านสปา ได้รับอนุญาต
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
อีเมลผู้ติดต่อ planspa2019@gmail.com
วัตถุประสงค์
 • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
 • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
แหล่งที่มา ฐานข้อมูลผลการพิจารณาอนุญาต
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต อื่นๆ
Other license
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://spa.hss.moph.go.th/report_spa/report_shop.php
ภาษาที่ใช้
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
   ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   จำนวนผู้เข้ารับบริการศูนย์นันทนาการ
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
   csv
   จำนวนประชากรของประเทศไทย
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
   xls
   ข้อมูลใบอนุญาตผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทสปา
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
   xlsx