ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.รังนก
คะแนนความนิยม
องค์กร : องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
facebook   twiter

ประกอบด้วย - ประวัติความเป็นมาของตำบลรังนก - สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน - แผนที่ตำบลรังนก - รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ตำบลรังนก - รายชื่อสมาชิก อบต.รังนก - จำนวนประชากรทั้งหมด - จำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.รังนก
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 7e458360-32b4-4844-8e96-90591162ae2b
วันที่สร้างชุดข้อมูล 18 สิงหาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล การเมืองและการปกครอง
ป้ายกำกับ ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อผู้ติดต่อ เอกสิทธิ์ ไตรธรรม
อีเมลผู้ติดต่อ info@rungnok.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 สิงหาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License