ข้อมูลจำนวนใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลจำนวนใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมประมง
facebook   twiter

-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2558-2564 https://www.aahrdd.in.th/fish_cer/index.php?cat=report&act=rpt_health_type_fish

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจำนวนใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 23310010-5d37-4e21-9485-595431e8cab8
กลุ่มชุดข้อมูล การเกษตร
คำสำคัญ การออกใบรับรอง ขนส่งทางบก สัตว์น้ำ สุขภาพ สุขภาพสัตว์น้ำ ส่งออก ใบรับรอง ใบอนุญาต ใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตผู้ประจำรถ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 2 สิงหาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 15 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง
อีเมลผู้ติดต่อ aahrdd.control@gmail.com
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.aahrdd.in.th/fish_cer/index.php?cat=report&act=rpt_health_type_fish
ภาษาที่ใช้
 • ไทย
 • อังกฤษ
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2022-08-01
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนการออกใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ำตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 แยกรายชนิด ปริมาณ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 เมษายน 2567  
  xlsx
  การออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำโดยรับรองการปลอดโรคเพื่อการส่งออก
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 เมษายน 2567  
  csv
  ปริมาณการสูบบุหรี่
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
  csv json