ข้อมูลโรงงาน จำพวกที่ 3 ในเขต กทม. เดือนมกราคม พ.ศ.2559 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |