สื่อรณรงค์สนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สื่อรณรงค์สนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
facebook   twiter

สื่อรณรงค์สนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ด้านการลดอุบัติเหตุทางถนน และการพนัน

Data source cannot be displayed.
สื่อรณรงค์สนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล fa40c5c3-da2e-42fd-9443-2a7bc2acf7dc
คำสำคัญ ถนน ปัจจัยเสี่ยง พนัน สสส. สำนัก10 สื่อ อุบัติเหตุ อุบัติเหตุทางถนน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 19 กันยายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 19 กันยายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
อีเมลผู้ติดต่อ section10@thaihealth.or.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://dol.thaihealth.or.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-09-02
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-09-02
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลถนนและซอย ในพื้นที่เขตลาดกระบัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลถนนในพื้นที่เขตพระนคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
จุดฝืดคือจุดที่มีการชะลอตัว มีจุดตัด มีการจอดรอ มีการหยุด จะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทาน (Friction) เล็ก ๆ ที่ส่งผลให้การจราจรในภาพรวมติดจัดได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
pdf xls