ขนาดตัวอักษร |    
รายได้รัฐบาลรวมคิดเป็นร้อยละของ GDP
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายได้รัฐบาลรวมคิดเป็นร้อยละของ GDP

Data source cannot be displayed.
รายได้รัฐบาลรวมคิดเป็นร้อยละของ GDP
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b93fba32-caae-414d-bbbd-c5fb621f834f
วันที่สร้าง 9 กรกฎาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ป้ายกำกับ GDP รายได้ รายได้รัฐบาล
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มคลังข้อมูลภาครัฐ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
Height Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กรกฎาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรายได้เงินสดทางการเกษตร รายได้เงินสดนอกการเกษตร รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร
30 กรกฎาคม 2563  
pdf csv
Tourism direct GDP as a proportion of total GDP and in growth rate
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Tourism direct GDP as a proportion of total GDP and in growth rate
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv