ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ได้จากการวิเคราะห์พื้นที่โดยพิจารณาจากพื้นที่ราบลุ่มต่ำมีลักษณะภูมิสัณฐาน (Landform) ประเภทที่ราบน้ำท่วมถึง (Floodplain) ซึ่งฤดูฝนมักมีน้ำท่วมขังพื้นที่เสมอ ร่วมกับการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ฤดูแล้ง และฤดูฝน เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ปกติและพื้นที่น้ำท่วม

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d3a94670-473e-4513-a120-d27d64e32326
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
คำสำคัญ floodplain กรมพัฒนาที่ดิน ที่ราบน้ำท่วมถึง น้ำท่วมขัง พื้นที่น้ำท่วม พื้นที่ราบลุ่มต่ำ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 18 สิงหาคม 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 25 ตุลาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ดวงดอม กำเนิดทรัพย์
อีเมลผู้ติดต่อ duangdom@ldd.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชุดดินในจังหวัดนนทบุรี ปี2565 เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการดินในการผลิตพืชผลทางการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2565  
zip
เป็นข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมในประเทศไทยที่วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู ปัญหาจากน้ำท่วม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
shp
พื้นที่เกษตรเสี่ยงดินโคลนถล่ม เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยสมาการการสูญเสียดิน A = RKLSCPข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย -ข้อมูลดิน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2565  
shp