ข้อมูลการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการกงสุล
facebook   twiter

ข้อมูลการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ของ สอท./สกญ. และ สนง.การค้าฯ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 17734dec-8951-44e6-94cb-d6c772c1dca4
คำสำคัญ e-visa visa ตรวจลงตรา ตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 17 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 3 มีนาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
อีเมลผู้ติดต่อ consular03@mfa.go.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ครึ่งปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ โลก
แหล่งที่มา สอท./สกญ. และ สนง.การค้าฯ
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง